Tidligere i år opprettet Norsk Motor Klubb og Tryg Forsikring et samarbeid som gir medlemmer i NMK gode forsikringsfordeler.

NMK ivret på å få på plass en forsikringsordning hvor kjøretøy under transport ble ivaretatt. Det har som kjent vært etterspurt i flere år, men vært vanskelig å løse før nå. – Vi er derfor glade for at vi endelig kan presentere en skreddersydd løsning, der alle medlemmer kan få dekket dette behovet gjennom en kollektiv avtale.Transportforsikringen koster bare én krone dagen, sier Heidi Engedal, generalsekretær i NMK.

Alle medlemmer i NMK fikk nylig en e– post med tilbudet. De som ønsker å inngå  forsikringen, tar direkte kontakt med NMK som sender faktura og vilkår. For dem som ønsker å ha forsikringen gjeldende fra nyttår, må avtale inngås senest 15.12.2016.

– SVÆRT GODE BETINGELSER

Forsikringen kjøpes for ett år av gangen, og gjelder fra 1. januar 2017. – Betingelsene vi har forhandlet frem, er svært gode. Får vi god tilslutning til ordningen, står vi enda sterkere når avtalen skal reforhandles for 2018. Bruk tilbudet, oppfordrer Engedal. Hun er svært fornøyd med at Tryg forsikring har etterkommet NMKs ønske om transportforsikring.

– Det er moro at vi endelig kan lansere denne forsikringen. All honnør til Tryg Forsikring som er løsningsorientert og vil følge oss på våre medlemmers tanker og ønsker. Vi kjører nå denne løsningen som en lansering etter våre medlemmers ønske.

Engedal lover at NMK vil jobbe for å lansere flere tilpassede forsikringsløsninger for medlemmene. – Vi får ta det gradvis og jobbe for å imøtekomme enda mer av medlemsmassen med nødvendige og tilpassede forsikringer. Her er vi lydhøre og vil gjerne ha tilbakemelding fra våre medlemmer på hva som er behov og ønsker. Sammen med Tryg tror jeg vi kan få til mange løsninger som vil komme våre medlemmer til gode.

VILKÅR

Innholdet av forsikringen er viktig, og her følger et utdrag av vilkårene:

• Ulykke ved transport av uregistrerte kjøretøy (bil og MC) til og fra løp og messer

• Vann-, brann- og naturskade under lagring på bestemmelsesstedet i inntil 7 dager Slike skader dekkes med inntil 300.000 kroner per hendelse. Egenandelen er 10 prosent av skaden, minimum 6.000 kroner.

I tillegg dekker forsikringen skade eller tyveri av innelåst utstyr som kjøredress og hjelm, med inntil 10.000 kroner. Egenandel for denne type skader er 2.000 kroner. Vilkårene for NMKs transportforsikring finnes på www.nmk.no/forsikring.