Heidi Engedal, NMKs generalsekretær, og Jan Olav Heldal, direktør for Partner i Tryg Forsikring, signerte nylig samarbeids avtalen. FOTO: NMK

– NMK har stor tro på et godt samarbeid med Tryg Forsikring, og vi er allerede i gang med å finne løsninger også for klubber og ikke minst medlemmer med spesielle forsikringsbehov av motorsportsrelaterte verdigjenstander, sier Heidi Engedal, generalsekretær i NMK. NMK har i de siste årene hatt flere samarbeidspartnere innenfor forsikring.

NMK har er trygge på at partnerskapet med Tryg skal bli et langvarig samarbeid til beste for alle parter. – Med sine 13.500 medlemmer er NMK en meget spennende partner, og vi gleder oss til å komme i gang, sier Jan Olav Heldal, som er direktør for Partner i Tryg. Han mener NMK-utøverne er trygge utøvere. – Vi har grunn til å tro at de representerer en god risiko. Dette er gode og sikre sjåfører, det er en forutsetning for at de kan utøve sporten sin, sier Heldal.

GODE RABATTER

NMK-avtalen gir medlemmene ti prosents rabatt på bilforsikring og fem prosent rabatt på øvrige forsikringer. I tillegg kommer fordelsprogrammet Tryg Pluss som har en rekke rabatter og fordeler. Interesserte kan lese mer om avtalen på nettstedet www.tryg. no/nmk, eller man kan kontakte forsikringsselskapet på telefon 04040 og vise til NMKavtalen for å be om tilbud.

– I tillegg til at avtalen er gunstig for deg som medlem, gir ditt kundeengasjement et økonomisk bidrag til NMK sin stipendordning som medlemmer og klubber kan søke på, sier Engedal. Dette generer penger som NMKs hovedstyre ønsker skal gå tilbake til enkeltmedlemmer, team eller klubber.

FRIST 1. MAI 2017

NMK Tryg aktivitetsfond er et søkbart fond for klubber, team og medlemmer. – Søknadsfrist er 1. mai 2017, og søknaden må inneholde konkret og utfyllende informasjon om et direkte prosjekt. Søknaden må komme fra et aktivt NMKmedlem, et team eller en klubb. Søknaden må inneholde en søknadssum, maksimalt 10.000 kroner, sier Engedal. Tildelingen av midlene utbetales når prosjektet er dokumentert gjennomført og bilag innsendt. Bilag som ikke sendes inn før 31. desember prosjektåret blir ikke refundert. NMK Hovedstyre avgjør tildelingen av midlene, svar sendes skriftlig til søkerne etter at søknadsfristen er utgått og saken behandlet.