Startbatteriet i ett kjøretøy som ikke anvendes eller vedlikeholdes over lang tid, kan gå i stykker før tiden.
– Det finnes ingen nøyaktig oversikt over hvor mange startbatterier som ødelegges uten grunn når kjøretøyet står ubrukt over lengre tid, men andelen er betydelig. I de aller fleste tilfellene handler det om at batteriet ganske enkelt har blitt “glemt” og ikke har fått det nødvendige vedlikeholdet.

Det er flere grunner til at det lønner seg å vie startbatteriet litt ekstra oppmerksomhet når kjøretøyet skal stå ubrukt over lengre tid. Å la et batteri bli ødelagt før tiden er verken bra for lommeboken eller miljøet, og innebærer dessuten sløsing med tid og energi.
– For å komme ressurssløsingen til livs vil vi derfor gjerne komme med noen enkle råd om hvordan du unngår batteritrøbbel.

 

Noen enkle råd:
  • Koble batteriet fra det elektriske systemet om kjøretøyet skal stå ubrukt over lengre tid.
  • Tørk av batteriet med en fuktig klut. Hold batteriet rent, og smør inn polene med fett for å beskytte mot oksidering.
  • Lad batteriet helt opp om kjøretøyet skal stå ubrukt over lengre tid.
  • Oppbevar batteriet kjølig og tørt. Batteriets selvutlading blir lavere jo lavere temperaturen er. OBS! Batteriet skal ikke oppbevares i minusgrader.
  • Vedlikeholdslad batteriet en eller to ganger i lagringsperioden om det skal lagres deler av året. Pass på å bruke en moderne kvalitetslader som lader batteriet helt opp uten å overlade det. Bruk en lader som er tilpasset det aktuelle batteriet.
  • Ved å fullade batteriet iblant med en ekstern, moderne batterilader også i perioder hvor kjøretøyet er i bruk, forlenger du batteriets levetid og legger til rette for problemfri sesong.
  • Pass på at batteriet sitter helt fast, slik at det ikke kan bevege på seg. Ellers kan kabelfester og poler bli utsatt for belastning.
  • Du kan få en sms-påminnelse om når det er tid for lading. Sms-tjenesten finner du på adressen https://www.sonnak.no/

 

Fakta: Startbatterier har en levetid på flere år, forutsatt at de brukes og behandles på riktig måte. Alle batterier har en viss selvutlading, og det fører til at hvilespenningen synker. Om hvilespenningen faller under 12,4 V, skal batteriet lades. Et utladet batteri kan faktisk fryse i stykker ved normale vintertemperaturer. Om batteriet ikke holdes fulladet, kan det bli sulfatert, og det reduserer batterikapasiteten.