Marte Råen

28-åringen fra Krøderen forteller at hun alltid har vært interessert i bilkjøring og bilsport, men begynte først å kjøre aktivt selv for fem år siden, i 2012. Det hadde en ganske konkret årsak. – Jeg fi kk meg en samboer, Stian Moen Martinsen. Han var mekaniker, og da fi kk jeg muligheten til å prøve, forklarer den motorsportinteresserte kryllingen. 29-åringen kommer fra en svært motorsportsinteressert familie. Faren har selv drevet med motorsport tidligere, og mamma er også svært interessert og følger godt med. Samtidig har hun to eldre søstre som begge har markert seg sterkt i sporten, Karin og Gunn Iren, der sistnevnte er den eldste av dem. Alle tre er i den samme klubben, og de har byttet litt på å være best ute på banen.
UHELDIG I FJOR Siden hun begynte å kjøre aktivt har nemlig også lillesøster Råen fått opp farten på sin Peugeot, og har fl ere ganger vist sine eldre
søstre bakskjermene under løpene. Under sesongens første kvalifi seringsløp for landsfi nalen på Eriksplass motorbane utenfor Hønefoss i mai tok hun innersvingen på sin eldre søster Karin, som en takk for sist siden damelandsfi nalen i fjor, da det var Karin som markerte seg sterkest av søstrene. I sesongdebuten på Eriksplass stilte riktignok ikke hennes eldste søster opp. Den fartsglade Buskerud-jenta forteller at hun har deltatt i damelandsfi nalen to ganger tidligere og satser for tredje gang i år. Råen stilte også opp under fjorårets damelandsfi nalen på Aremark. Det ble ikke det helt store den gangen, i alle fall ikke resultatmessig siden hun havnet helt nede på en 31.plass, blant annet på grunn av to punkteringer i et av heatene. Enda verre gikk det med storesøster Gunn Iren. Hun hadde problemer med bensinlekkasje og fi kk ikke kjørt andre- og tredje omgang, men tok en fi n seier i den første omgangen. Best av de tre søstrene i fjor, ble derfor Karin som kjørte inn til en 17.plass. I år satser Marte Råen på revansje. Hun har uansett fl ere gode resultater