Bilcross er bilsportens breddeidrett på grasrotplan og sportens ryggrad. Samtidig er det i bilcrossen mange av dagens unge talenter dukker opp, talenter som går videre og hevder seg på høyt nasjonalt nivå i andre grener. Det hele startet egentlig som skrotbilrace i Finland på slutten av 60-tallet, før Norge og Sverige plukket opp ideen drøyt ti år senere. I Finland er bilsport en av nasjonalidrettene, og akkurat som hos oss har Finland lenge hatt en tradisjon for det som vi kaller «jordebil» ute på bygdene i Norge. Det var finnene som var først ute med å utvikle kjøring med utrangerte biler til en konkurranseform allerede på 60-tallet.

3000 TILSKUERE

I Norge gikk det noe tregere, men etter suksessen med rallycross på slutten av 70-tallet oppsto det et ønske om en rimeligere form for bilsport med basis i et regelverk tilnærmet likt rallycross. Det første bilcrossløpet i Norge ble arrangert på Hakavika utenfor Kongsberg i 1981. Med 3000 tilskuere tilstede og mer enn 100 deltakere til start var det ingen tvil om at dette raskt kunne bli populært. Det første løpet ble for øvrig vunnet av Rune Thornstrøm, som senere på 80-tallet skulle gjøre seg bemerket som en uhyre kvikk og særdeles spektakulær fører i rally med undermotoriserte Lada-biler.

BUDORDNING

Med et rimelig fritt teknisk regelverk ble det nødvendig å finne et middel for å holde kostnadene nede. Løsningen ble ordningen der hvem som helst kan legge inn bud på å kjøpe biler som deltar i løp til en på forhånd fastsatt pris. I de første årene var det også restriksjoner på bilcrossbilenes prestasjoner og banenes konstruksjon, der det het at hastigheten ikke skulle overstige 80 km/t. Dette har man for lenge siden gått bort i fra, og det er ingen tvil om at bilene som benyttes i dag er motorsterkere og langt kvikkere enn de som kjørte på Hakavika i 1981. Stadig er behovet for strøkent karosseri noe det ikke legges nevneverdig stor vekt på. – Antallet lisensierte utøvere har holdt seg noenlunde stabilt de senere årene med rundt 2000 lisenser, hvorav drøyt 500 er juniorer, sier Thore Wiggo Solberg fra NMK Fluberg.

150 ÅRLIGE LØP

Han er leder av NBFs bilcross-seksjon – Aktivitetsnivået i klubbene er høyt, og det arrangeres drøyt 150 løp gjennom sesongen, noe som understreker bilcrossens rolle som bilsportens breddeidrett og ryggrad.Bilcross er stadig en familieidrett, og det går an å kjøre billøp for en forbausende rimelig penge for de som kun ønsker å holde på med dette som hobby og moro, sier Solberg. Budordningen har flere fasetter, og gir inntekter tilbake til klubbene. – Noen har selvsagt høye ambisjoner, men førere som bygger kostbare motorer og satser hardt på å vinne statusløpene vet selvsagt også at de risikerer å miste bilen på bud når som helst. Det er liksom en del av spillet, og mye av pengene på bud og omsetning av biler pløyes dessuten tilbake i sporten. Detter er egentlig positivt totalt sett, sier han.

FLERE BANER

Bilcrossen har også bidratt til en vesentlig utvikling på banesektoren. Da det første bilcrossløpet ble kjørt i Hakavik i 1981 var det bare en håndfull rallycrossbaner, som etter hvert også ble benyttet til bilcross med alternative og kortere traseer. I 2016 har NBF registrert 74 bilcrossbaner (en del av disse er kombinerte rallycross/bilcrossbaner) fra Konsmo og Egersund i syd til Alta og Lakselv i nord. Drøyt 60 av disse banene drives og/eller eies av NMK-klubber. – En rekke av banene er opprinnelig bygget som bilcrossbaner, men er dag oppgradert til rallycross og benyttes til kombinerte løp. Noen klubber har blant annet benyttet inntektene fra landsfinaler i bilcross til å oppgradere banene sine til å kunne arrangere mesterskapsløp i rallycross, og på den måten har vi altså fått en rekke baneanlegg med høy kvalitet landet rundt, sier Thore Wiggo Solberg.

FRA 15 ÅR

Bilcross har lenge vært en faktor også når det gjelder rekruttering til bilsport generelt
og utvikling av talenter som har gått videre til andre grener, spesielt når det gjelder rallycross. Junior bilcross, der utøverne kan kjøre løp fra 15-års alder, har for mange vært første trinn på stigen som går videre via Junior Rallycross og derfra til Supernasjonal eller RCN. I noen tilfeller også videre ut til internasjonal konkurranse. Studerer man deltaker- og resultatlister fra Landsfinale Junior de ti årene det har blitt arrangert, vil man finne igjen mange navn som allerede hevder seg på høyt nasjonalt nivå i flere grener.

– Bilcross har befestet posisjonen som bilsportens breddeidrett, men samtidig utvikler grenen nye talenter hvert år som går videre til høyere nivå. Bredde utvikler elite, det er slik det skal være, og det er derfor bilcross som gren er så viktig for norsk bilsport, sier seksjonsleder Solberg.