77 MX-utøvere på trening er ikke uvanlig når NMK Melhus inviterer til treningskvelder på Bollandsmoen.

Tekst: Frank Skaufel Foto: Ann Kristin Paulsen

– For tiden jobbes det svært godt med rekrutteringen i de aller fleste klubbene i Midt-Norge, sier Jørgen Bye, som er leder av NMK Trondhjem/MK Trondhjem og leder i NMF Midt-Norge. Han er opptatt av at alle som skal liker motocross skal få et tilbud, uansett ambisjonsnivå.

– Vi skal selvsagt støtte opp om de som vil satse, men på mange måter greier de seg selv. For oss i klubbene er de resterende 95 prosentene minst like viktige, sier han. NMK Trondhjem/MK Trondheim har ikke egen bane, og deres utøvere må derfor trene enten på Bollandsmoen i Melhus eller på Lånkebanen i Stjørdal. Likevel er rekruttering svært god.

– Ofte er det mellom 60 og 70 på treningene på Melhus, og sist uke hadde vi 77. Det er heller ikke uvanlig. Jeg vil anslå at rundt halvparten av dem som deltar på treningene er knyttet til vår klubb, sier Bye, som skryter av arbeidet NMK Melhus nedlegger for å legge forholdene til rette for barn og ungdom innen motocross.

Opp mot 200 deltagere stiller opp i Midtnorsk Mesterskap i motocross. Fra venstre: Elias Ishoel fra NMK Oppdal, Sander Skogstad og Marius Gaupseth Grendstad (begge NMK Trondhjem/MK Trondhjem). Foto: MXPHOTO NORWAY

MISTET BANEN I 1991
NMK Trondhjem/MK Trondhjem hadde eget baneanlegg fra til 1991. Da ble den lagt ned, og siden har klubben arbeidet med å få bygget sin storstue.

– Vi har hatt en treningsbane for de yngste på Heimdal, men den har vi ikke kunnet benytte i år ettersom det pågår reguleringsarbeid i området. Vi er blitt lovt at vi kan komme tilbake neste år, sier Bye, som forteller at klubben de siste 7–8 årene har jobbet med planer om å bygge et anlegg i nabokommunen Skaun.

200 DELTAGERE
Hvert år arrangerer klubbene Midtnorsk mesterskap i MX, også her er deltagelsen imponerende.

– På alle rundene vi har arrangert i år har vi hatt mellom 170 og 200 deltagere. Da skal vi huske på at mange av dem som trener en gang i uken for å ha det moro, ikke deltar. For tiden er aktivitetsnivået innen motocross i Midt-Norge høyt, forteller Bye.