For første gang i løpet av sommercupens 23-årige historie ble det arrangert løp på vestlandet. – NMK Bergen var vertskap og leverte ett solid gjennomført arrangement, sier Glenn Fossen, i NMK karting.

Han er primus motor for sommercupen, og trivdes sammen med 180 deltagere fra nesten hele landet. Alderen spredte seg fra seks år og opp til godt voksne i 40-årsalderen.

– De to første løpene ble arrangert på søndag 9. juli og tirsdag 11. juli. Det var skitft ende vær på bergensk vis begge dagene, smiler han. Den første fridagen ble brukt til utfl ukter til Bergen sentrum og andre aktiviteter i nærheten.

– På en solfylt og vindstille dag fi kk man se Bergen fra sin beste side, sier Fossen. Rallycrossprofi len Andreas Bakkerud stilte opp på hjemmebanen i Bergen og satte farge på arrangementet hvor mange ivrige fans fi kk møte sitt idol.

KLUBBMESTERSKAP

Under årets sommercup i gokart ble det også arrangert et NMK klubbmesterskap, med konkurranser i Bergen og en iSigdal.

– Her var alle klubber inviterte, og dette ble en kjempesuksess med engasjerte klubber i dekkstafetter, presisjonskast med drev og en muskeltest med god gammeldags tautrekkingskonkurranse, sier Fossen. Det ble kåret vinnere og gitt ut deltagerpremier til de tre beste klubbene med støtte fra gode samarbeidspartnere.

– Camp cadetti er en gokartskole for de aller minste. Dette ble også gjennomført under årets sommercup. Med 22 deltagere påmeldt var det en ivrig gjeng som fi kk lære i fl aggbruk, sikker kjøring, sporkjøring med instruktør, sier han.

180 deltagere og mange foreldre og søsken deltok under årets NMK sommercup. FOTO: JANNICE BÅRTVEDT

TRADISJONSRIK ARRANGØR

De to siste løpene ble kjørt i Sigdal torsdag 13. juli og lørdag 15. juli. NMK Modum & Sigdal er den eneste klubben som har vært med å arrangere NMKs sommercup alle årene sett bort fra to år. Som seg hør og bør mot slutten av en lang uke, begynte det å stramme seg til med tanke på sammenlagtplasseringer. Den siste konkurransedagen begynte med fl ott vær og alt lå til rette for en fartsfylt avslutning på årets sommercup i gokart.

– Dessverre ble dette en noe spesiell dag med fl ere ulykker i løpet av dagen. NMK Karting i samarbeid med arrangørklubben måtte gjøre noen justeringer gjennom dagen for kunne fullføre årets sommercup, sier Fossen, som likevel sitter igjen medfl est positive opplevelser etter årets utgave. – NMK Karting vil takke funksjonærer, foresatte, utøvere og publikum for en fl ott uke med ett utrolig positivt engasjement og godt humor. Vi gleder oss til å ta fart på arbeidet for neste års sommercup, sier han.