Frank Ingvaldsen og de andre ved Verdal Motorsenter har planene klare for nye investeringer i anlegget.

Frank Ingvaldsen sier: – Det hele startet tidlig på 2000-tallet, og mange har lagt ned enormt med innsats. Jeg er helt sikker på at anlegget vil betyr mye for rekrutteringen ikke bare i Verdal men i hele regionen. Han tok over som styreleder i oktober 2012 for blant annet å få mer struktur i arbeidet, men allerede den gang var planene kommet langt. I dag har anlegget en verdi på mellom 40 og 50 millioner kroner, og inneholder omtrent alle grener for både tohjulinger og firehjulinger på snø, grus og på asfalt. Bilcross, rallycross, street legal, short car, motocross, ATV, snøscooter, drag og gatebil er bare noen av grenene som nå får sin egen storstue.

– Bare siden jeg begynte har vi brukt mellom 10 og 15 millioner kroner i rene penger på anlegget. Verdien er langt høyere. Dugnadsinnsatsen har vært enorm, og vi har fått mye støtte fra entreprenører som har stilt maskinpark til rådighet, sier Ingvaldsen. I tillegg til stor egeninnsats er anlegget finansiert via spillemiddelordningen, kommunestøtte og bidrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

PUBLIKUMSVOLL

Under åpningen, som ordfører Bjørn Iversen i Verdal sto for, viste alle grenene seg frem for et publikum som har fått gode vilkår. – Anlegget er todelt, med asfalt- og rallycrossbane på den ene siden og arena for tohjulinger på den andre. I midten har vi laget en publikumsvoll slik at besøkende kan pendle mellom arenaene i løpet av sekunder, sier Ingvaldsen. Oppe på publikumsvollen er det også anlagt en lekeplass for de yngste som muligens kan synes at et motorsportsstevne kan bli drøyeste laget.

SKAL BYGGES UT

Selv om mye er på plass, har Verdal Motorsenter, som er eid av 21 andelseiere deriblant NMK Verdal/ Levanger, store planer. – Vi er ferdige med én etappe, men fortsatt skal nye investeringer gjennomføres. Lystårn og sanitærbygges skal settes opp, et klubbhus med garasjeplasser skal bygges og vi regner å komme i gang med planleggingen av gokartbanen i 2017, sier styrelederen. Gokartbanen vil bli etterlengtet.

– Vi skulle gjerne hatt banen ferdig nå, men har valgt å utbyggingen i neste trappetrinn. Vi har bestemt oss for å bygge en svært god bane, og vil bruke nødvendig tid. Jeg håper at gokartbanen står ferdig om tre–fire år, sier Ingvaldsen. Selve driften av anlegget skal Verdal Motorsenter stå for, mens de som vil benytte banene må leie. – Leieprisene er gunstige, men samtidig trenger vi inntekter for å drifte anlegget. Dette er et dilemma, men prisene skal være så lave at alle skal kunne leie. Skulle vi sitte igjen med et overskudd, vil alt bli pløyd tilbake, lover Ingvaldsen.