Kong Harald tok seg god tid til å prate med NMK-erne som deltok på audiensen. FOTO: JØRGEN GOMNÆS / DET KONGELIGE HOFF.

Det takket ikke NMK nei til, og president Glenn Mellegard og generalsekretær Heidi Engedal valgte å invitere med seg unge og lovende motorsportsutøvere til slottsbesøket, som ble avtalt med Kongens adjutant til å foregå 4. november.

– Vi var svært spente før vi ankom slottet en time før audiensen skulle starte, forteller Heidi Engedal. Det gjaldt i høyeste grad også Ada Marie Hvaal, Dennis Hauger og Andreas Flåta Meyer, som var utøvernes representanter. Stemningen var imidlertid avslappet og hyggelig.

– Vi i NMK fikk en fin samtale rundt bordet med Hans Majestet Kongen, og fikk fortalt om organisasjonens oppbygging og utøverne i vår organisasjon, sier hun.

FANTASTISK OPPLEVELSE

Gjennom hele 2016 har NMK feiret sitt hundreårsjubileum, men det spørs om ikke besøket hos Kongen var høydepunktet. – Dette var en fantastisk avslutning på et stort jubileumsår for Norsk Motor Klubb, sier Engedal. Hans Majestet Kongen har vært æresmedlem i NMK helt siden 1955.