– Årets sommercup er historisk, ettersom det for første gang skal kjøres to løp på Vestlandet. NMK Bergen er vertskap, og vi i NMK karting er svært fornøyde med at NMK Bergen ville bli med og gjøre dette, sier Glenn Fossen, primus motor for årets sommercup. Det hele startet i 1994, og årets utgave er den 23. i rekken. Tidligere gikk cupen over fire baner med trening mellom dagene.

– I nyere tid har vi man landet på kun to løp pr. bane. Da det er blitt mer fokus på de sosiale rammene og folk roer seg litt ned, sier han.

For første gang skal sommercupen besøke Vestlandet. Det betyr at Andebu, som bildet fra i fjor er i fra, må vike til fordel for Bergen som én av to arrangører.

ALLTID MED

Mens den ene arrangøren er fersk, er den andre derimot langt mer erfaren i sommercupsammenheng. NMK Modum & Sigdal er den eneste klubben som har vært med å arrangere NMK Sommercup fra begynnelsen av, med unntak av ett år. Årets sommercup i gokart går i uke 28. Det hele starter i Bergen 9. juli, løp nummer to er tirsdag 11. juli, før det hele avsluttes på Sigdal 13. og 15. juli.

– I fjor passerte vi 200 deltagere, og vi håper på minst like god oppslutning også i år. Det er klasser for utøvere fra seks år og oppover, sier Fossen.

SOSIAL UKE

I tillegg til mye kjøring, er det god tid til sosialt samvær og muligheter for å delta på ulike aktiviteter. – I Bergen håper vi på flott vær så gokartfolket kan kose seg i byen med det den har og by på. Også i Sigdal vil det også bli mange ulike aktiviteter, sier han.

I sommercupen kåres det Sommercupmester klassevis, NMK-mestere og premiering i NMK-mesterskapet som går på tvers av klassene. NMK-mesterne premieres til høsten på NMKs sportsmøte.